SAP-BPC implementatie

Een grote multinational had haar applicatielandschap voor een belangrijk deel met SAP software ingericht. De financiële processen werden vanuit die hoedanigheid grotendeels ondersteund door SAP. Grotendeels, want het consolidatieproces kenmerkte zich nog door het gebruik van spreadsheets en handmatige acties. Dit werd ervaren als zowel erg tijdsintensief, als foutgevoelig. Daarmee was de business case geboren voor de aanschaf van de SAP module BPC (Business Planning & Consolidation).

Met de business in the lead werd de selectie van een implementatiepartner opgepakt om deze relatief nieuwe SAP-module te implementeren.
Gestart werd met het in kaart brengen van de business requirements. Aan de hand van verschillende workshops werden deze onder leiding van de consultants van de implementatiepartner geïnventariseerd.
Gegeven de aanwezige tijdsdruk werd voortvarend doorgepakt naar de ontwerpfase. In de samenstelling van het team van de implementatiepartner vonden inmiddels de nodige wijzigingen plaats. Het afronden van de ontwerpfase kende een moeizaam verloop. Door wisselingen van de wacht van het projectteam en door de vaststelling dat er anders dan initieel toegezegd toch het nodige maatwerk moest worden ontwikkeld, ontstond er een vertrouwensbreuk tussen de opdrachtgever en de implementatiepartner.

Deze casus is wat inhoud betreft representatief voor het type opdrachten welke Southbridge begeleidt. De specifieke signatuur van Southbridge gaat daarnaast als saus over deze opdrachten heen. Deze toegevoegde waarde ligt op het gebied van kwaliteitsborging en het nemen van ownership. Het effect voor de opdrachtgever is een efficiënt proces met daarin een aantal zorgvuldig gekozen momenten waarin reflectie op zowel de doelstellingen, als het proces, als de inhoud plaatsvindt.
Dit zou betekend hebben dat volgens de benadering van Southbridge de interactie tussen de opdrachtgever in de business, de interne IT afdeling en de implementatiepartner meer aandacht had moeten krijgen.
Tenslotte was de noodzaak van een strakker contract met daarin de waarborg van de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige implementatiecapaciteit, inclusief een boeteclausule, vanuit Southbridge benadrukt. Door deze maatregelen zou Southbridge zich vervolgens in zijn geheel achter de gemaakte keuze hebben geschaard om het projectresultaat volgens afspraak op te leveren. Dat is waar Southbridge voor staat.