Mission completed

"Mission completed" levert de einddoelen van de business case met succesgarantie.