Grootbank

Een grootbank verliest al jaren beleggingsklanten en maakt verlies met haar beleggingsdienstverlening. Er is een historie van mislukte projecten. Projecten falen door blokkademacht en stokpaardjes van alle stakeholders als geheel. Deze maken het onmogelijk om oplossingen tot hun essentiële eenvoud te beperken. De gevolgen zijn megaprojecten waar uiteindelijk iedereen of niemand verantwoordelijk is.
De gedelegeerd opdrachtgever onderkent de beperkte verandercompetentie en krijgt ondanks de kredietcrisis de handen op elkaar om wederom een risicovol project binnen de bank op te starten Om te voorkomen dat er dit keer weer een oplossing gespecificeerd wordt die aan ieders hoogste eisen dient te voldoet, wordt er - geheel tegen de conventies in – gekozen om geen gedetailleerde requirements op te stellen. De gedachte is dat als er een softwarepakket gekozen wordt dat door de marktleider ook al gebruikt wordt, dit toch minimaal goed genoeg moet zijn. Er is initieel veel weerstand tegen deze aanpak: er heerst angst dat een nieuwe projectmislukking gaande is.

Zichtbaar resultaat realiseren is de remedie om ook de criticasters vertrouwen in de oplossing te laten hebben. In dit geval is er een proeftuin voor de backoffice ingericht waardoor de medewerkers het pakket direct op operationele waarde konden beoordelen. Zo wordt er een implementatiestrategie uitgevoerd die het beleggingspakket via de kortst mogelijke route in productie brengt en zo het point of no return laat passeren. De beleggingsklanten worden vervolgens tranche voor tranche naar het nieuwe platform gemigreerd. De op de oude mainframe gebaseerde systemen zijn uitgefaseerd en de bank kan inmiddels serieus meedoen in de consumentenmarkt. De effecten back office is gereorganiseerd en kan met veel minder personeel de operationele activiteiten ondersteunen. Terwijl het beleggingspakket in productie gebruikt wordt, worden er nog lange tijd requests for change geïmplementeerd: de nieuwe organisatie en de pakketoplossing hebben de oude cultuur niet geheel doen verdwijnen.

Deze casus is wat inhoud betreft representatief voor het type opdrachten welke Southbridge begeleidt. De specifieke signatuur van Southbridge gaat daarnaast als saus over deze opdrachten heen. Deze toegevoegde waarde ligt op het gebied van kwaliteitsborging en het nemen van ownership. Het effect voor de opdrachtgever is een efficiënt proces met daarin een aantal zorgvuldig gekozen momenten waarin reflectie op zowel de doelstellingen, als het proces en als de inhoud plaatsvindt. Dit zou betekend hebben dat de beslissing tot het niet opstellen van gedetailleerde requirements vanuit Southbridge veel aandacht krijgt. Projecten worden in het algemeen te snel opgestart, met misverstanden en vertraging aan de achterkant van het project tot gevolg. Southbridge staat voor een grondige begeleiding van de initiatiefase hetgeen er zelfs toe kan leiden dat – indien deze fase reeds is afgerond voordat Southbridge participeert – de uitkomst opnieuw uitgedaagd wordt om zo uiteindelijk overall een sneller, goedkoper en beter projectresultaat te behalen. Het resultaat in deze casus is dat de keuzes door de grootbank nog bewuster gemaakt zouden zijn en Southbridge zich vervolgens in zijn geheel achter de gemaakte keuze schaart om het projectresultaat volgens afspraak op te leveren. Dat is waar Southbridge voor staat.