Mobiel werken

De casus speelt bij de Rijksoverheid. Een uitvoerende dienst welke de handhaving van zowel voedsel– als productveiligheid tot haar kerntaken had.
De inspecteurs die deze controles uitvoerden, hadden behoefte aan betrouwbare informatie welke tevens ‘in het veld’ beschikbaar was.
De volgende vragen waren hierbij aan de orde:

  • Bij wie berust het juridisch eigendom van de te inspecteren zaak?
  • Welke historie is bekend?
  • Zijn er eerder waarschuwingen of PV’s verstrekt?
  • Wanneer is de exploitant het laatst gecontroleerd?
  • Hoe kunnen we efficiënt de resultaten van een inspectie in het centrale systeem beschikbaar stellen?

Allemaal informatie die interactief beschikbaar diende te zijn, zodat de inspecteurs op efficiënte wijze hun taak konden uitvoeren.

De bestaande architectuur leende zich echter niet voor deze functionaliteit.
Gegevens werden regionaal (decentraal) opgeslagen. Hierdoor werd uitwisseling van gegevens bemoeilijkt. Daarnaast was het bestaande monolithische zelfbouwsysteem aan vervanging toe. Tenslotte sloot de werkwijze in de business niet aan bij het online beschikbaar hebben van deze informatie.
Om de gevraagde functionaliteit te realiseren werd een veranderingstraject geïnitieerd.

Inmiddels is de informatievoorziening op een moderne leest geschoeid, waarbij mobiele informatie-uitwisseling wordt ondersteund. Zowel de uitwisseling van informatie, als de beschikbaarheid van deze informatie is aanzienlijk verbeterd. De nieuwe mobiele technologie en de andere manier van werken zijn inmiddels volledig in de bedrijfsprocessen geïntegreerd. Hierdoor is zowel de efficiency, als de kwaliteit van het inspectieproces aanzienlijk toegenomen.

Deze casus is wat inhoud betreft representatief voor het type opdrachten welke Southbridge begeleidt. De specifieke signatuur van Southbridge gaat daarnaast als saus over deze opdrachten heen. Deze toegevoegde waarde ligt op het gebied van kwaliteitsborging en het nemen van ownership. Het effect voor de opdrachtgever is een efficiënt proces met daarin een aantal zorgvuldig gekozen momenten waarin reflectie op zowel de doelstellingen, als het proces en als de inhoud plaatsvindt. Dit betekende concreet dat de interactie tussen de requirements vanuit de opdrachtgever, toekomstige gebruikers en beheerders enerzijds en de impact daarvan op het nieuwe informatiesysteem anderzijds veel aandacht hebben gekregen. De stelling dat het primaire proces uniek was, werd continue in een business case vertaald. Dit resulteerde in doordachte requirements voor het informatiesysteem. Echter ook aanpassingen in het primair proces behoorden hierdoor tot de mogelijkheden. Het resultaat was dat deze keuzes nog bewuster door de Inspectie gemaakt zijn en Southbridge zich vervolgens in zijn geheel achter de gemaakte keuze schaart om het projectresultaat volgens afspraak op te leveren. Dat is waar Southbridge voor staat.