Mission completed

"Mission completed" levert de einddoelen van de business case met succesgarantie.

Tijdens de executiefase worden de beoogde projectresultaten conform budget en planning gerealiseerd. De propositie van Southbridge komt in deze fase via risicoparticipatie tot uiting. Dit kan alleen als er de juiste condities en voorwaarden gecreëerd zijn. Voorafgaand heeft er een intake plaatsgevonden die er met name gericht op het helder in kaart brengen van de projectrisico’s en het definiëren van de noodzakelijke voorwaarden teneinde deze risico’s tijdens de executiefase te kunnen beteugelen. Omdat er in deze fase sprake is van een wederzijdse verkenning, biedt Southbridge deze fase tegen een scherpe vaste prijs aan.