Resultaat training projectmanagement

In de training "Entrepreneurship for project managers" van Soutbridge leert u hoe een project wél werkt en hoe u in een projectcontext werkt. Naast het overdragen van kennis staan bewustwording op het eigen handelen en het aanleren van vaardigheden centraal. Theorie en praktijk worden goed afgewisseld waardoor zowel een leerzame, als leuke training wordt aangeboden.
Concrete resultaten van de training zijn dat u effectiever projectmatig leert werken. Na het volgen van de training bent u niet alleen in staat om de basisvoorwaarden (projectplan, rapportages, planning, issue en risks logs) voor de projectmanager in te zetten. Bij Southbridge leert u hoe uw persoonlijkheid effectief en krachtig tot uiting laat komen in uw gedrags- en houdingsaspecten als projectmanager.